New Tube Suomi - Vuodesta 2005

Mitä sukitus on?

Sukitus on nykyaikainen menetelmä vanhojen sisäpuolisten viemäreiden saneeraukseen rakenteita purkamatta. Vanhan putken sisään sujutetaan paineilman avulla uusi putki, joka korjaa vanhan putken reiät ja halkeamat. Lopputulos on tasalaatuinen, saumaton ja vuosikymmeniä kestävä. Sukitusmenetelmä on tasalaatuisempi kuin ruiskuvalu- tai harjausmenetelmä, koska sukituksella putken ylä- ja alapinnoista sekä mutkakohdista tulee yhtä vahvoja.

New Tube –viemärisaneeraus on paras valinta silloin, kun märkätiloja ei haluta uudistaa.

Sukituksen ja pinnoituksen erot

New Tube –viemärisaneeraus tehdään sukittamalla eli vanhaan putkeen sujutetaan uusi sisäosa, epoksilla kyllästetty tehdasvalmisteinen huopasukka. Sukituksessa putkea ei siis pinnoiteta, vaan vanhan putken sisäpuolelle tehdään kokonaan uusi kantava ja kestävä putkirakenne. Menetelmä eroaa siis pinnoituksesta, jossa vanhan putken sisäpintaan harjataan tai ruiskutetaan epoksihartsikerros, joka kovettuu uudeksi sisäpinnaksi.

Sukituksen jälkeen saneerattu viemäri ei ruostu ja kestää niin sisäistä kulutusta kuin ulkopuolelta tulevaa painetta. Sukitus soveltuu pinnoittamista paremmin käytöstä poistettujen viemäreiden tulppaukseen rakenteiden sisällä sekä erittäin huonokuntoisten viemäreiden kunnostamiseen.