New Tube Suomi - Vuodesta 2005

Näin sukitus tapahtuu osaavissa käsissä

Vanhan, puhdistetun putken sisään sujutetaan paineilman avulla epoksilla kyllästetty sukkakuitu. Markkinoiden kehittyneimmällä haararatkaisullamme putkistot päästään tehokkaasti avaamaan myös mutkaisilla osuuksilla. Tutustu New Tube –viemärisaneerauksen innovatiiviseen asennustapaan ja erikoistyökaluihin, jotka helpottavat ja nopeuttavat urakoitsijan työtä.


1

Asukasinfo

Saneerauksen aikana asuntoa sekä piha-aluetta voidaan huoletta käyttää. Työskentelemme asunnoissa vain muutamien tuntien ajan päivässä.

Tiedotamme asukkaita saneerauksen eri vaiheista, aikatauluista ja viemärien käyttökatkoista.

2

Suojaus ja valmistelutyöt

Työnjohtajamme tekee huoneistokartoituksen ennen asennusten aloittamista. Kartoituksessa kirjataan mahdolliset esteet, uusittavat kalusteet ja muut poikkeamat huoneistokohtaisesti. Asuinkiinteistöissä pidetään tämän jälkeen infotilaisuus remontin aikatauluista sekä työaikana asumiseen liittyvistä asioista.

3

Alustavat työt

Valmisteluvaiheeseen kuuluvat myös vesikalusteiden, wc-istuimien ja keittiön viemärikalusteiden irrottaminen. Asukkaan tehtäväksi jää ainoastaan irtotavaroiden siirtäminen pois remontin tieltä. New Tube -viemärisaneerauksesta ei aiheudu haittaa asunnoille eikä kiinteistöille.

4

Puhdistus

Viemäriputkistot puhdistetaan mekaanisesti epäpuhtauksista, kerrostumista ja tukkeumista. Puhdistuksella saadaan vanhan putken sisäpinta näkyviin.

5

Kuvaus

Puhdistuksen jälkeen viemäriputkistot kuvataan. Näin pystymme todentamaan ja dokumentoimaan mahdolliset murtumat, reiät ja painaumat putkistossa.

6

Sukitus

Vanhan, puhdistetun viemärin sisälle asennetaan epoksikyllästeinen kuitusukka paineilman avulla. Jokaisen asennusvaiheen jälkeen putkistossa pidetään ilmanpaine, kunnes epoksi on kuivunut ja putki saavuttanut lopullisen muotonsa. Valmis kovettunut putki on itsekantava ja saumaton.

7

Haarakohtien teko

Viemärihaaroihin ja liitoksiin asennetaan haaravahvikkeet tai ne tehdään multiplex-haaramenetelmällä. Näin hankalastakin kohdasta saadaan saumaton ja sileä.

8

Sukituksen laadunvarmistus

Linjasto kuvataan ja toimitetaan työnjohtajalle. Kaikki viemäritallenteet tarkistetaan ja tehdään kuvausraportti. Aineisto toimitetaan tilaajan edustajalle.

9

Dokumentointi

Teemme jokaisesta työmaasta luovutuskansion, josta löytyy kaikki tarvittava materiaali: esim. kuvausraportit, kuvaukset sekä käyttö- ja huolto-ohjeet. Kansiot luovutetaan kahtena kappaleena.